(پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك
(پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك (پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك براي بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها ...
قیمت :5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه ابر آلیاژ کبالت
پروژه ابر آلیاژ کبالت معرفي تكنولوژي سوپرآلياژ و ميزان كاربرد آن در جهان و ايران دكتر هاشمي مشاور سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمينة معرفي مواد جديد مطالبي را بیان نموده ...
قیمت :5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1