آمار تصادفات
آمار تصادفات

پروژه آمار تصادفات ایران

دارای جدول و نمودار

15 صفحه

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

tasadofat_1555401320_25351_6896_1480.zip0.22 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت