(پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك
(پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك

(پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك براي بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn -

کامل 100ص + برنامه ها

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

hoosh masnoei_1555402466_25352_6896_1595.zip2.45 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت